Rozpis prezenčních dnů

Rozpis prezenčních dnů
Zahájení výuky:  17.5. 2014 (po květnových svátcích)
Ukončení výuky: 25. 10. 2014
Zkoušky: listopad 2014

I.   květen-červen – prezenční studium – základní vzdělávací program

sobota 17. 5. 2014 – základní vzdělávací program – 1. prezenční den
–    Poučení k distančnímu studiu
–    Psychologie pro chůvy:

sobota 24. 5. 2014 –  základní vzdělávací program – 2. prezenční den
–  Etika pro chůvy a základy sociologie pro chůvy

sobota 31. 5. 2014 –  základní vzdělávací program – 3. prezenční den
– Základy pedagogiky a předškolní pedagogika pro chůvy.

(sobota 7. 6. 2014 – volno)
sobota 14. 6. 2014 – základní vzdělávací program – 4. prezenční den
–  Nemoci, úrazy a první pomoc u dětí

sobota 21. 6. 2014 – základní vzdělávací program – 5. prezenční den
–  Zdravý životní styl a hygiena u dětí.

II.    září- říjen – prezenční studium rozšířený vzdělávací program

Rozšiřující kurzy
A)  sobota 6. září – I. rozšířený vzdělávací program I. (poruchy učení) – 1. prezenční den
B)  sobota 13. září – 2. rozšířený vzdělávací program (autismus) – 1. prezenční den
A)  sobota 20. září – I. rozšířený vzdělávací program (poruchy učení) – 2. prezenční den
B)  sobota 27. září – 2. rozšířený vzdělávací program (autismus) – 2. prezenční den
A)  sobota 4. října – I. rozšířený vzdělávací program (poruchy učení + praktické nácviky ke zkoušce) – 3. prezenční den
B)  sobota 11. října – 2. rozšířený vzdělávací program (autismus+ praktické nácviky ke zkoušce) – 3. prezenční den

Obsahová náplň:
A.
Dítě s rizikem SVPŠD, SPCH a ADHD
– Teoretický základ poruch učení, poruch chování a poruchy pozornosti
– Možné reedukace – nácvik percepcí
– Etopedické přístupy k dětem s SPCH a ADHD, ADD
– Současné možnosti optimalizace vzdělávacího procesu pro děti s poruchou učení a chování

B.
Dítě s rizikem pervazivní vývojové poruchy a SPCH
– Teoretický přehled pervazivních vývojových poruch, poruch chování a poruch pozornosti
– Strukturované učení pro děti s autismem
– Etopedické přístupy k dětem s autismem
– Současné možnosti optimalizace vzdělávacího procesu pro děti s poruchou učení a chování