Aktivity projektu

Vytvoříme učební a vzdělávací materiály pro 3 vzdělávací programy, které budou realizovány kombinací prezenční a e-learningové výuky.

1. vzdělávací program s vazbou na Národní soustavu kvalifikací:
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
2. rozšiřující vzdělávací programy:
A) Dítě s rizikem SPU, poruchami chování a ADHD
B) Dítě s lehkou formou autismu, poruchami chování a ADHD

Výuka bude probíhat prezenční a e-learningovou formou (distanční studium). E-learning bude probíhat v týdenních lekcích, na závěr každé lekce bude test. Během července a sprna nebudou prezenční dny, ale studium distanční poběží po celou dobu prodlouží se pouze možnost splnění testů.