O projektu

Chůvy: příležitost – odbornost – rozvoj

Reg. č. CZ.1.07/3.2.11/03.0113

Začátek 1.1. 2014, konec 31.12. 2014

Naším cílem je nabídnout možnost rozšíření a certifikace všem, kdo se chtějí starat o děti a být profesionál. Tuto možnost dalšího vzdělávání ve Středočeském kraji mohou využít všichni žijící a pracující v tomto kraji. Prostřednictvím vytvoření a pilotního ověření 3 nových vzdělávacích programů zaměřených obecně na správnou výchovu předškoláků, jejich správný rozvoj a umět odhalit rizika dyslexie, autismu, či poruch chování a tedy správně s takovými problémy bojovat.

Vytvoříme jeden vzdělávací program s vazbou na Národní soustavu kvalifikací a další dva rozšiřující vzdělávací programy pro chůvy tak, aby studenti prezenčního a e-learningového studia byli schopni složit kvalifikační zkoušku podle Národní soustavy kvalifikací.

V rámci udržitelnosti byl v květnu 2015 spuštěn přípravný kurz pro Profesionální chůvy. Zkoušky, na které tento kurz připravuje, proběhnou v říjnu – listopadu 1015.